जळगाव चांदवड मार्गाचे काम अपूर्ण अपघातास आमंत्रण….

जळगाव

कजगाव ता भडगाव-प्रतिनिधी संजय महाजन
जळगाव चांदवड या मार्गाचे सिमेंट रस्त्याचे काम गेल्या दोन तीन वर्षां पासूूून सुरू आहे वळण रस्त्यावरील काम जमीन अधिग्रहित साठी खोळंबली आहेत थांबलेल्या प्रत्येक ठिकाणी अपघात नित्याचे झाली आहेत बरीच काम वळणावर खोळंबली आहेत सुसाट येणारी वाहन वळणावर आदळत आहेत अधिग्रहण च्या फाईलीच्या प्रवासाकडे खासदार उन्मेश पाटील,जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष देऊन थांबलेल्या फाईल ला गती द्यावी बरोबरच कामाला देखील गती देण्यात यावी अशी मागणी होतआहे कारण जुन च्या अगोदर थांबलेली काम होणे गरजेचे आहे अन्यथा पावसाळ्यात वळणावर अपघात नित्याचे होतील हे मात्र निश्चित
पाचोरा ते चाळीसगाव दरम्यान जेवढेही काम खोळंबली आहेत ती सारी वळणावरची आहेत सारी काम केवळ जमिनी अधिग्रहित साठी थांबली आहेत पासर्डी च्या या वळणावर आता पर्यन्त दहा ते पंधरा अपघात झाली आहेत या ठीकाणी एकाच दिवशी चक्क दोन वाहन नाल्यात कोसळली होती या मार्गावरील सर्वच वळणावर किरकोळ अपघात नित्याची झाली आहे त्याच पद्धतीने इतर ठीकाणी देखील अपघात नित्याचे झाले आहे
गेल्या वर्ष दोन तीन वर्षा पासुन जळगाव चांदवड या सिमेंट रस्त्याचे काम सुरू आहे बरेचसे काम पूर्णत्वास आले आहे मात्र वळणावरील काम जमीन अधिग्रहित साठी खोळंबली आहे संभाव्य अधिग्रहित होणाऱ्या जमिनीचे सर्वेक्षण देखील झाले आहे या बाबत च्या फाईली देखील दाखल आहेत मात्र फाईलीचा धीम्या प्रवासाने या महामार्गाचे काम देखील धीम्या गतीने होत असल्याने अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे गेल्या वर्षी नगरदेवळा स्टेशनवर एक गाडी सरळ नाल्यात पडली होती भडगाव कजगाव दरम्यान अनेक ठीकाणी वळणावर काम थांबली आहेत यात पासर्डी गावा जवळील वळणावर पुलाचे काम थांबले आहे सिमेंट चा बनलेल्या या रस्त्यावर वाहन सुसाट धावत आहेत त्यात वळणावर थांबलेली काम अपघातास आमंत्रण देत आहेत त्याच प्रमाणे कजगाव चे बस स्थानक चौक हे परिसरातील चाळीस खेड्याचे मुंबई चौपाटी बनले आहे दिवस उजाडताच येथे जसी यात्रांच भरते अशा या ठीकानावरून गेलेल्या महामार्गावर कोणतेही ब्रेकर देण्यात आलेले नाही अशा या महत्वपूर्ण ठीकाणी महामार्गाच्या वतीने काहि तरी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे अन्यथा पाचोरा सारखी मोठी दुर्घटना येथे घडु शकते कारण गावाच्या मध्यभागातून हा महामार्ग गेला आहे दोघ बाजुस शाळा,हायस्कूल, एका बाजुस रेल्वे स्टेशन, बसस्थानक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र असल्याने ये जा या मार्गा ला ओलांडुन करावी लागते मात्र या ठीकाणी उपाययोजना नसल्याने मोठी दुर्घटना घडु शकते वेळीच महामार्ग च्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन कजगाव च्या या चौकात ब्रेकर,दिशादर्शक मोठाली बोर्ड,चौका चे सुशोभीकरण करावे तसेच भोरटेक गावाजवळील दोन गावाला जोडणाऱ्या बोगद्या च्या कामास अद्याप सुरुवात न झाल्याने या दोघ गावातील नागरिकांना जीव मुठीत घेत रस्ता ओलांडावा लागत आहे कारण गावातुन रस्ता ओलांडूनच शेतात जावे लागते मात्र ना बोगद्याचे काम होत आहे ना रस्ता दुरुस्त होत आहे रस्ता काँक्रेट चा झाल्याने वाहन सुसाट धावतात आणि अचानक वळणावरील थांबलेली काम अपघात घडवत आहेत या साऱ्याच कामांना केवळ जमीन अधिग्रहित नसल्याने ब्रेक लागला आहे हा ब्रेक खासदार उन्मेष पाटील,जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी काढावा अशी मागणी होत आहे
*महामार्गावरील सारी शेतजमिनी
गेल्या खोल खड्यात*
महामार्गाचे काम झाले मात्र महामार्गालगत असलेल्या या जमीनी चक्क पाच ते सात फुट खोल झाली आहेत रस्ता झाला उंच आणि शेती झाल्यात खोल या मुळे या मार्गावरील साऱ्याच शेतकऱ्यांना मोठी कसरत करत शेती हंगाम आवरावा लागत आहे यात प्रसंगी मोठी दुर्घटना घडु शकते या साठी सदर ठेकेदाराने प्रत्येक ठिकाणी शेतात जा ये साठी रस्ता बनवुन देण्याची मागणी करण्यात येत आहे
*शो पीस म्हणुन उभी आहेत*
*लख्ख चमकणारी लाईट*
या महामार्गावर कजगाव, भडगाव,चाळीसगाव, पाचोरा या ठीकाणी दुभाजक मध्ये लख्ख चमकणारी लाईट बसविण्यात आली आहेत मात्र ती केवळ शोपीस म्हणुनच उभी असल्याचे दिसते कारण बसविल्या नंतर ट्रायल म्हणुन तीन दिवस सुरू करण्यात आली त्या नंतर दिपावली साठी तीन दिवस सुरू करण्यात आली होती या नंतर ती बंद पडली आहेत ट्रायल दरम्यान उदघाटन अगोदरच कजगाव येथील या महामार्गावरील काहि लाईट बंद पडली आहेत दोन तीन खांब तुटली आहेत ती बसवुन ती दुरुस्त करावी व लाईट सुरू करावी अशी मागणी होत आहे अन्यथा हे लाईट सुरू होण्या अगोदरच बंद पडतील

*अन्यथा रस्ता रोको*
रस्त्याच्या अपूर्ण कामामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहेत थांबलेली काम हि वळणावरील असल्याने अपघाताचे प्रमाण खुप वाढले आहे या बाबत प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घेत काम मार्गी लावावी अन्यथा नागरिक रास्तारोको आंदोलन उभारतील अशी चर्चा नागरिकांत आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *